Abbilona Tambor Yoruba

Aggayú ll - Tambor Yoruba - Abbilona
Aggayú ll Tambor Yoruba - Abbilona - 2001 - CD
Aggayú Tambor Yoruba - Abbilona
Aggayú Tambor Yoruba - Abbilona - 1999 - CD
Changó Tambor Yoruba - Abbilona
Changó Tambor Yoruba - Abbilona - 2007 - CD
Obatalá Tambor Yoruba - Abbilona
Obatalá Tambor Yoruba - Abbilona - 2007 - CD
Oyá Tambor Yoruba - Abbilona
Oyá Tambor Yoruba - Abbilona - 2007 - CD